Naši zamestnanci v rámci realizovaných projektov veľmi často prichádzajú do kontaktu s nežiaducimi účinkami liekov, ktoré sú nám hlásené rôznymi spôsobmi. Sme si vedomí, aké je dôležité hlásenie nežiaducich účinkov liekov (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2010/84/EÚ a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1235/2010, Zákon č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Preto pristupujeme k farmakovigilancii veľmi svedomito. Po dlhoročných skúsenostiach sme vyvinuli interný systém zberu, hlásenia a uchovávania nežiaducich účinkov liekov pod názvom FV kolektor (Farmakovigilančný kolektor). Ide o elektronický systém, ktorý kolektuje všetky prichádzajúce vstupy  od pacientov, ktoré môžu obsahovať informácie  o nežiaducich účinkoch liekov zo všetkých zdrojov našich programov (call centrá, emaily programov, sestry a.t.ď) a zaručuje, že všetky hlásenia nežiaducich účinkov liekov budú hlásené do 24 hodín od prijatia oznámenia.

FV kolektor vieme prispôsobiť špecifickým požiadavkám projektov a požiadavkám našich zákazníkov. Neustále pracujeme na zlepšovaní FV kolektora. FV kolektor prešiel úspešne už niekoľkými externými farmakovigilančnými auditmi, čo potvrdzuje jeho kvalitu.

Formulár hlásenia nežiaduceho účinku lieku