V rámci aktivít našej spoločnosti sa zameriavame na návrh, realizáciu a komplexnú logistiku skríningových programov v rôznych indikáciách na celom Slovensku. Do prípravy skríningových programov  angažujeme špičkových  odborníkov z danej oblasti, odborné spoločnosti, pacientske organizácie, ako i samotných pacientov.

V rámci logistiky skríningových programov využívame unikátne technické riešenia. Tieto nami vyvinuté technické riešenia pomáhajú komunikovať s vybranými odborníkmi, ktorí participujú na skríningoch programoch a zasielať k nim pacientov zo skríningov.

Skríningové programy pred spustením prechádzajú dôslednou farmakovigilančnou a právnou kontrolou, aby spĺňali prísne legislatívne pravidlá.