Naša spoločnosť má prijatý interný etický kódex. Dôvodom prijatia interného etického kódexu je odhodlanie našej spoločnosti zabezpečiť dodržiavanie vysokých etických štandardov v spolupráci s našimi klientami.

Etický kódex nás zaväzuje k pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, ktoré vznikajú medzi nami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci našich projektov v prípadoch, kedy sú majiteľmi projektov držitelia registrácií liekov.

Etický kódex je živý dokument, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našich štandardných operačných procedúr, ktoré máme v našej spoločnosti zavedené.