Naša spoločnosť C4P, s.r.o. vznikla v roku 2008.
Špecializujeme sa na multichannel marketing v oblasti zdravotníctva.

Medzi naše hlavné služby, ktoré poskytujeme, patria pacientske adherenčné programy, sesterské programy, rôzne formy elektronického vzdelávania a komunikácie odbornej a laickej verejnosti.

Za viac ako 10 rokov pôsobenia na trhu sme pripravili množstvo projektov v rôznych terapeutických oblastiach, ktoré získali viacero ocenení.

Väčšina našich zamestnancov v minulosti pôsobila vo farmaceutickom priemysle na rôznych pozíciách, preto rozumieme potrebám trhu a dbáme na vysoký štandard poskytovaného servisu.

Naše služby sa snažíme neustále inovovať a prispôsobovať sa potrebám trhu, preto patríme k lídrom v oblasti adherencie a edukácie na Slovensku a v Českej republike.

Kľúčoví ľudia

Kľúčoví ľudia

MVDr. Marián Nováček
Majiteľ spoločnosti, Managing Director

Absolvoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od roku 1995 pracoval vo farmaceutickom priemysle najprv v spoločnosti Pharmacia& Upjohn, neskôr v spoločnosti Parke-Davis, ktorú kúpila spoločnosť Pfizer. Vo farmaceutickom priemysle prešiel všetkými pozíciami, cez sales oddelenie až po marketing. Kariéru vo farmaceutickom priemysle ukončil v roku 2008 na pozícii country managera v Moskve.  V riadení spoločnosti C4P (compliance 4 patient) využíva všetky doterajšie skúsenosti nadobudnuté počas svojej kariéry. V spoločnosti má na starosti stratégiu, riadenie spoločnosti a rozvoj ľudí. Špecializuje sa na inovatívne spôsoby komunikácie, zavádzanie nových riešení v oblasti adherencie a digital. Od roku 2017 napomáha aj stratégii a rozvoju pobočky Adhersol v Českej republike.

Mgr. Michaela Zátopková
Head of adherence

Absolvovala štúdium na Fakulte manažmentu odbor marketing na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2005 pracovala vo farmaceutickej spoločnosti Pfizer na marketingovom oddelení. V spoločnosti C4P pracuje od roku 2009. Už 10 rokov sa podieľa na úspešnom navrhovaní a riadení mnohých adherenčných programov v rôznych oblastiach. Viaceré pacientske programy získali ocenenia aj v zahraničí. Počas jej pôsobenia boli zavedené viaceré pravidlá vo fungovaní spoločnosti, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu prevedenia adherenčných programov a prispôsobenia sa požiadavkám klienta. Dohliada na dodržiavanie farmakovigilančných štandardov, ktoré úspešne prešli už viacerými externými auditmi.

Ing. Andrej Kladivík
Head of digital

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Pracoval najskôr v IT oblasti, kde sa venoval IT supportu, programovaniu, ale aj obchodnému manažmentu. Neskôr takmer 15 rokov pracoval vo farmaceutickom priemysle v spoločnosti Pfizer, kde okrem svojich pracovných povinností (Senior medicínsky reprezentant, DM a Field trainer associate) využil aj IT skúsenosti a pomáhal kolegom v projektoch pri implementácii rôznych IT reportovacích systémov vrátane školení.

Svoje skúsenosti z oboch typov práce naplno využíva v súčasnej pozícii pri tvorbe a manažmente úspešných projektov v divízii Digital, ako napr. e-vzdelávanie, digitálne kampane a elektronické formy rôznych typov prieskumov vo farmaceutickej oblasti.