Ochrana osobných údajov účastníkov našich projektov a našich klientov je pre nás prvoradá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kladieme nepretržite veľký dôraz na procesy technického zabezpečenia a prístupu k osobným a osobitným údajom. Vďaka vyspelosti technického zabezpečenia a našich vnútrofiremných bezpečnostných procesov sme získali aj certifikáciu ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System).

certifikát - adherencia, edukácia a komunikácia v oblasti zdravotníctva