Ako prvá spoločnosť na Slovensku sme na začiatku roku 2009 spustili elektronické vzdelávanie lekárov na internetovom portáli webakademia.sk s možnosťou získania kreditov. Odvtedy sme realizovali stovky úspešných elektronických vzdelávacích kurzov pre zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestry, farmaceutov) v rôznych terapeutických oblastiach a v rôznych formách vzdelávania.

Portál webakademia.sk prináša neustále nielen nové kvalitné vzdelávacie kurzy, ale aj technologické novinky, ktoré spríjemňujú prácu s portálom a uľahčujú vzdelávanie zdravotníckej i nezdravotníckej verejnosti.

Vďaka know how v oblasti elektronického vzdelávania si nás vybrali popredné farmaceutické spoločnosti ako dodávateľa interných edukačných portálov, čo svedčí o kvalite, spoľahlivosti a prispôsobivosti našich technologických riešení v oblasti online a off-line vzdelávania.