Sme partner poskytujúci pre našich klientov širokú škálu softvérových riešení.

Ako jedna z mála spoločností špecializovaných na farmaceutický priemysel na Slovensku inovatívnou formou tvoríme aplikácie na mieru podľa individuálnych potrieb zákazníka v našej dcérskej spoločnosti.

Naše interné digitálne oddelenia a programátori spoločnosti počas doterajšieho aktívneho pôsobenia vyvinuli množstvo unikátnych softvérových riešení, ako napríklad:

  • pacientske portály, vrátane špecializovaných online poradní pre pacientov,
  • manažment edukácie pacientov, vrátane mobilných edukačných aplikácií,
  • vzdelávacie portály pre odbornú verejnosť s možnosťou akreditácie,
  • technológie na marketingovú komunikáciu,
  • business mobile kit (kvalitatívny manažment práce reprezentantov),
  • systém manažmentu zrážkovej dane zdravotníckych pracovníkov,
  • systém objednávania pacientov na špecializované vyšetrenia,
  • automatizovaný systém zberu, hlásenia a uchovávania nežiaducich účinkov,
  • identifikačný systém overovania pravosti liekov a mnoho ďalších.

Vďaka technickému know how a skúsenostiam z farmaceutického prostredia  sa venujeme príprave, návrhu a realizácii marketingových prieskumov elektronickou formou, ako aj programovaniu  CRF protokolov do rôznych klinických štúdií. Ich výsledky štatisticky spracujeme a v grafickej a elektronickej podobe odovzdáme zadávateľovi.

Výsledky našej práce v oblasti digitálnych technológií sú dôležitými dôkazmi, prečo sme schopní klientom garantovať vysokú kvalitu poskytovaných softvérových riešení,  IT služieb a bezpečnosti v našich projektoch. A to skutočne bez potreby outsourcingu z našej strany.