Pacientsky podporný program predstavuje komplex aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie zaangažovanosti pacienta na jeho terapii, zvýšenie adherencie k doporučenej terapii a dodržiavanie odporučení ošetrujúceho lekára.

Pacientske podporné programy sú pilierom našej spoločnosti už viac ako 10 rokov. Za ten čas sme pripravili a spustili množstvo úspešných pacientskych programov v desiatkach indikácií, nielen na Slovensku. Zároveň sa nám podarilo prispôsobiť zahraničné pacientske programy podmienkam a potrebám našich pacientov a replikovať ich na Slovensku.

Všetky pacientske podporné programy, ktoré pripravujeme sú unikátne svojím obsahom, štruktúrou a formou komunikácie a sú pripravené na základe reálnych potrieb pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Na príprave pacientskych podporných programov sa podieľajú špičkoví odborníci z danej oblasti, odborné spoločnosti, pacientske organizácie, ako aj samotní pacienti. Pacientske programy prechádzajú dôslednou farmakovigilančnou a právnou kontrolou, aby spĺňali prísne legislatívne pravidlá.