Sesterské podporné programy sú neoddeliteľnou súčasťou komplexných programov pre pacientov. Špecializovaný servis poskytovaný sestrami sa javí ako jeden z najdôležitejších faktorov pri zvyšovaní compliance a adherencie pacientov v chronických indikáciách.

Na Slovensku máme 10 ročnú skúsenosť s poskytovaním sesterských podporných programov vo formách ako: edukácia pacientov v domácom prostredí, edukácia  prostredníctvom telefonických hovorov, pomocou technológií (Virtual Coaching) a iných metód.

Sesterský podporný program, jeho forma, ciele programu a metódy edukácie sú nami navrhované na základe  špecifických potrieb konkrétneho ochorenia/diagnózy a individuálnych potrieb pacientov.

Všetky sestry prechádzajú komplexnými vstupnými školeniami a následnými pravidelnými preškoleniami, aby sme zaručili servis na čo najvyššej možnej úrovni.