Podcast z oblasti zdravia a medicíny s poradovým číslom 100. Teší nás, že sme boli opäť tí, ktorí prišli s touto inovatívnou formou komunikácie v oblasti zdravia a zdravotníctva ako prví na Slovensku, nie len v čase, ale aj počte podcastov a počúvateľnosti.

Váš C4P tíím.